Gerb Black And White
УКРАЇНА
Городищенська сільська рада
Луцького району
Волинської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
17/11/2021 с.Городище №203/01.02
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Сенкевичівського ліцею Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області

Керуючись статтями 32,42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про освіту», ч.2 статті 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 15.05.2020 р. №1/9-256 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 р. №654 «Щодо примірного переліку питань», відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року №291, Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Городищенської сільської ради(нова редакція), затвердженого рішенням сесії Городищенської сільської ради від 10 листопада 2021 року № 11/5 (далі Положення), у зв’язку зі звільненням із роботи директора закладу освіти та з метою проведення конкурсного відбору

ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади директора Сенкевичівського ліцею Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області у терміни, зазначені у Положенні.
 2. 18 листопада 2021р. оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради та на офіційному вебсайті Сенкевичівського ліцею.
 3. Затвердити персональний склад конкурсної комісії, представники якої  входять на паритетних засадах:
  • Сорокопуд О.М. – голова комісії, заступник голови Городищенської сільської ради;
  • Кундля І.А.- член комісії; депутат Городищенської сільської ради;
  • Гаврилюк В. А. – член комісії, староста Сенкевичівського старостинського округу;
  • Представник територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;
  • Карп’як Є.В. – член комісії, голова об’єднаної організації профспілки працівників освіти і науки України Городищенської сільської, Горохівської міської, Мар’янівської селищної територіальних громад;
  • Долонська М.В. – член комісії; представник громадського об’єднання керівників закладів освіти Городищенської сільської ради;
  • Оляніцька М.Є. – член комісії; представник органу громадського самоврядування Сенкевичівського ліцею Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області;
 4. Для участі в конкурсі подати такі документи:
  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно Закону України “Про захист персональних даних”;
  • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою – державний сертифікат про рівень володіння державною мовою, що видається Національною комісією із стандартів державної мови відповідно до закону;
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідка про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
 5. Конкурсну комісію:
  • перевірити подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
  • прийняти рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі осіб;
  • оприлюднити на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати);
  • організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору;
  • Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснити за результатами:
 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти Законів України “Про освіту”, «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування;
 1. Протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначити переможця конкурсу та оприлюднити результати конкурсу на офіційному вебсайті.
 2. Гуманітарному відділу Городищенської сільської ради забезпечити відеофіксацію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.
 3. Затвердити перелік питань, форму перевірки знання законодавства (письмове тестування) та зразок ситуаційного завдання і оприлюднити на вебсайті Городищенської сільської ради(додається).
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника гуманітарного відділу Тетяну Міндюк.
Голова Світлана СОКОЛЮК

Додатки :

Тестові завдання
Ситуаційні завдання
Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія