Gerb Black And White
УКРАЇНА
Городищенська сільська рада
Луцького району
Волинської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 02/11/2020 року №95/01.02 с.Городище
Про проведення щорічної інвестиції у 2020 році

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності,керуючись Законом України "Про бухгалтерськи облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-ХІV, Положенням про інвестицію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р.№879, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р №419, а також іншими нормативними документами, щодо регелюють проведення інвентаризації та складання річної фінансової звітності:

  1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей з “3” листопада 2020 року.
  2. Організувати інвентаризації та контроль за її проведенням покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, затверджену розпорядженням від “25” жовтня 2018 року №96/01.02 із внесеними змінами.
  3. Проведення інвентаризації здійснити силами робочої інвентаризаційної комісії, затвердженої розпорядженням від “25” жовтня 2018 року №96/01.02.
  4. Інвентаризацію провести у присутності матеріально-відповідальних осіб з 04 листопада 2020 року до 30 листопада 2020 року.
  5. Постійно діючій інвентаризаційній комісії після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження сесії сісьської ради

 

 

Голова С.В.Соколюк
Gorodishe2
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія

Facebook Pagelike Widget