Gerb Black And White
УКРАЇНА
Городищенська сільська рада
Луцького району
Волинської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
02/11/2020 с.Городище №95/01.02
Про проведення щорічної інвестиції у 2020 році

З метою забезпечення повноти та достовірності відображення даних у річній фінансовій звітності,керуючись Законом України "Про бухгалтерськи облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99р. №996-ХІV, Положенням про інвестицію активів та зобов'язань, затвердженим наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014р.№879, Порядком подання фінансової звітності, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р №419, а також іншими нормативними документами, щодо регелюють проведення інвентаризації та складання річної фінансової звітності:

  1. Провести повну інвентаризацію основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних цінностей з “3” листопада 2020 року.
  2. Організувати інвентаризації та контроль за її проведенням покласти на постійно діючу інвентаризаційну комісію, затверджену розпорядженням від “25” жовтня 2018 року №96/01.02 із внесеними змінами.
  3. Проведення інвентаризації здійснити силами робочої інвентаризаційної комісії, затвердженої розпорядженням від “25” жовтня 2018 року №96/01.02.
  4. Інвентаризацію провести у присутності матеріально-відповідальних осіб з 04 листопада 2020 року до 30 листопада 2020 року.
  5. Постійно діючій інвентаризаційній комісії після закінчення інвентаризації передати матеріали інвентаризації на затвердження сесії сісьської ради

 

 

Голова С.В.Соколюк
Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія