Gerb Black And White
УКРАЇНА
Городищенська сільська рада
Луцького району
Волинської області
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
31/08/2020 с.Городище №69/01.02
Про оголошення конкурсу на заміщення вакантної посади директора Угринівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської сільської ради

Керуючись статтями 32,42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 26 Закону України «Про освіту», статтею 39 Закону України «Про повну загальну середню освіту», на виконання листа Міністерства освіти і науки України від 15.05.2020 р. №1/9-256 «Щодо окремих питань проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти», наказу Міністерства освіти і науки України від 19.05.2020 р. №654 «Щодо примірного переліку питань», відповідно до Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 року №291, Положення про проведення конкурсу на посаду керівника закладу загальної середньої освіти Городищенської сільської ради(нова редакція), затвердженого рішенням сесії Городищенської сільської ради від 14 серпня 2020 року № 59-30/5(далі Положення), у зв’язку з достроковим припиненням строкового договору(контракту) за ініціативи працівника, укладеного з керівником освітнього закладу та з метою проведення конкурсного відбору
ЗОБОВ’ЯЗУЮ:

 1. Провести конкурс на заміщення вакантної посади директора Угринівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Городищенської сільської ради у терміни, зазначені у Положенні.
 2. 1 вересня 2020р. оприлюднити оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради та на офіційному вебсайті Угринівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів.
 3. Затвердити персональний склад конкурсної комісії, представники якої  входять на паритетних засадах:
  • Міндюк Т.І. – голова комісії, начальник гуманітарного відділу;
  • Бакош Г.С. – член комісії, головний спеціаліст гуманітарного відділу;
  • Представник територіального органу центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти;
  • Карп’як Є.В. – член комісії, голова РК профспілки працівників освіти;
  • Муха Ю.Ю. – член комісії; директор Комунального ЗЗСО І-ІІ ступенів «Гімназії с.Несвіч Городищенської сільської ради»;
  • Ракуцька Р.Ф. – член комісії; заступник директора Угринівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів;
  • Кундля І.А. – член комісії; депутат Городищенської сільської ради.
 4. Для участі в конкурсі подати такі документи:
  • заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно Закону України “Про захист персональних даних”;
  • автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
  • копія паспорта громадянина України;
  • копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
  • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
  • копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
  • довідка про відсутність судимості;
  • довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
  • мотиваційний лист, складений у довільній формі;
  • особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.
 5. Конкурсну комісію:
  • перевірити подані документи щодо відповідності установленим вимогам;
  • прийняти рішення про допущення та/або недопущення до участі у конкурсі осіб;
  • оприлюднити на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради перелік осіб, допущених до участі у конкурсному відборі (далі – кандидати);
  • організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками органів громадського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору;
  • Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснити за результатами:
 • перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти Законів України “Про освіту”, «Про повну загальну середню освіту» та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;
 • перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
 • публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування;
 1. Протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначити переможця конкурсу та оприлюднити результати конкурсу на офіційному вебсайті.
 2. Забезпечити відеофіксацію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради відеозапису протягом одного робочого дня з дня його проведення.
 3. Затвердити перелік питань, форму перевірки знання законодавства (письмове тестування) та зразок ситуаційного завдання і оприлюднити на вебсайті Городищенської сільської ради (додається).
 4. Контроль за виконанням розпорядження покласти на начальника гуманітарного відділу Тетяну Міндюк.

 

Голова Світлана СОКОЛЮК

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія