Gerb Black And White
УКРАЇНА
Городищенська сільська рада
Луцького району
Волинської області
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ
від 22/04/2019 року №78 с.Городище
Про організацію цивільного захисту на території Городищенської сільської ради

З метою реалізації повноважень, визначених частиною другою статті 19 Кодексу цивільного захисту України, організації та забезпечення функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Городищенської сільської ради, визначення складу органів управління та сил цивільного захисту Городищенської сільської ради виконавчиц комітет сільської ради В ИР І Ш И В:

  1. Визначити, що основною метою організації цивільного захисту в Городищенській сільській раді є забезпечення цивільного захисту на території громади.
  2. Визначити, що основними завданнями органів управління та сил цивільного захисту об’єднаної територіальної громади є: забезпечення готовності органів управління цивільного захисту, підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій; навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної ситуації; виконання програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, установ та організацій, зменшення можливих матеріальних втрат; опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій; прогнозування і оцінка соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, матеріальних та фінансових ресурсах;створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні ситуації; оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій; своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті заходи; захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій; гасіння пожеж; проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення постраждалого населення; пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх виникнення; здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення; реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема осіб (чи їх сімей), що брали безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій; інші завдання, визначені законом.
  3. Визначити структуру органів управління та сил цивільного захисту Городищенської сільської ради у складі:

3.1. Безпосереднє керівництво діяльністю об’єднаної територіальної громади з реалізації повноважень у сфері цивільного захисту здійснює голова.

3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів цивільного захисту, є виконавчий комітет ради об’єднаної територіальної громади та підрозділ з питань цивільного захисту, який утворюється у його складі. Керівнику підрозділу з питань цивільного захисту: підготувати подання голови про утворення у складі виконавчого органуГородищенської сільської ради, з урахуванням техногенного навантаження території громади, структурного підрозділу (департаменту, управління, відділу, відділення, сектору) з питань цивільного захисту, чисельністю  1 осібу (призначення посадової особи); підготувати для внесення на розгляд Городищенської сільської ради проект Положення про підрозділ  з питань цивільного захисту виконавчого органу Городищенської сільської ради.

3.3. Для координації діяльності органів та посадових осіб об’єднаної територіальної громади, пов’язаної з техногенно-екологічною безпекою, захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні ситуації утворити Комісію з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій об’єднаної територіальної громади (далі – Комісія з питань ТЕБ і НС).  Визначити, що головою Комісії з питань ТЕБ і НС є за посадою головою  Городищенської сільської ради. Керівнику підрозділу з питань цивільного захисту у місячний термін: розробити та подати на погодження до Комісії з питань ТЕБ і НС Луцької  районної державної адміністрації Положення про Комісію з питань ТЕБ і НС Городищенської сільської ради; підготувати та внести на розгляд  сільського голови питання про утворення Комісії з питань ТЕБ і НСв Городищенській сільській раді, затвердження Положення про неї та її посадовий склад. Забезпечення підготовки, скликання та проведення засідань, а також контролю за виконанням рішень Комісії з питань ТЕБ і НС, виконання функцій робочого органу цієї комісії залишаю за собою.

3.4. Основними завданнями сил цивільного захисту визначити: проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним ситуаціям, захисту населення і територій від них; проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт; гасіння пожеж; проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих; надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної ситуації. Для виконання цих завдань визначити склад сил цивільного захисту об’єднаної територіальної громади: комунальні аварійно-рятувальні служби; місцеві та добровільні пожежно-рятувальні підрозділи; формування цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать до сфери їх управління; добровільні формування цивільного захисту. Керівнику підрозділу з питань цивільного захисту підготувати до розгляду в установленому порядку пропозиції щодо утворення комунальних аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів.

3.5. Для безпосереднього управління аварійно-рятувальними та іншими невідкладними роботами у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового рівня керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації визначити заступника голови об’єднаної територіальної громади.

3.6. Визначити, що безпосередню організацію і координацію аварійно- рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, у разі її виникнення, здійснює штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять працівники підрозділу з питань цивільного захисту, інших структурних підрозділів виконавчого органу Городищенської сільської  ради, керівники аварійно-рятувальних служб та пожежно-рятувальних підрозділів, що беруть участь у ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, представники установ та організацій (за погодженням з їх керівниками). Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у своїй діяльності керуватися наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014 № 1406 “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”.

3.7. Для планування, підготовки та проведення евакуації членів територіальної громади утворити Комісію з питань евакуації. Встановити, що Комісія з питань евакуації відповідає за планування евакуації, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей. Визначити, що головою Комісії з питань евакуації є за посадою заступник голови виконавчого органу  Городищенської сільської ради. Голові Комісії з питань евакуації у місячний термін підготувати та подати на затвердження Посадовий склад та Положення про зазначену Комісію, а також пропозиції щодо утворення інших тимчасових органів з евакуації.

  1. Керівнику підрозділу з питань цивільного захисту: підготувати до розгляду в установленому порядку пропозиції щодо створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань цивільного захисту при житлово-експлуатаційних організаціях; спланувати навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту. На підставі визначеної потреби у навчанні забезпечити направлення до навчально-методичного центру сфери цивільного захисту відповідних заявок.

Контроль за виконанням цього розпорядження залишаю за собою.

 

 

Голова С.В.Соколюк
Gorodishe2
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія

Banerbpd 170x100
Facebook Pagelike Widget