Gerb Black And White
УКРАЇНА
Городищенська сільська рада
Луцького району
Волинської області
43 СЕСІЯ 7 СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 16/11/2018 року №43-14/8 с.Городище
Про затвердження Положення та складу робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Городищенської територіальної громади

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного та соціального розвитку України», постанови Верховної Ради України «Про концепцію сталого розвитку населених пунктів» від 24 грудня 1999 року № 1359-XIV, постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розроблення регіональних стратегій розвитку і планів заходів з їх реалізації, а також проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації зазначених регіональних стратегій і планів заходів» від 11 листопада 2015 року № 932 сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про робочу групу з розробки Стратегічного плану розвитку Городищенської територіальної громади (додаток №1).
2. Затвердити склад робочої групи з розробки Стратегічного плану розвитку Городищенської територіальної громади (додаток №2).
3. Контроль за виконанням рішення залишити за головою С.Соколюк.

 

Додаток № 1

                                                                              ПОЛОЖЕННЯ

                          про робочу групу з підготовки Стратегічного плану розвитку
Городищенської територіальної громади
 
І. Загальні положення.
Робоча група створюється з метою розробки і втілення Стратегічного плану розвитку Городищенської територіальної громади.
Робоча група формується з представників виконкому, бізнесових кіл, громадських, релігійних та молодіжних організацій, політичних партій різного спрямування, фахівців з питань планування розвитку. Робоча група працює постійно, на засадах повної добровільності, самовідданості та безкорисливості.
До складу робочої групи входять робочі підгрупи, комісії, фокусні групи. Умови їх діяльності визначаються окремо.
 
II. Функції.
Робоча група в процесі діяльності:

 • розробляє проект бачення Стратегічного розвитку Городищенської територіальної громади;
 • визначає напрями і пріоритети своєї роботи;
 • розробляє план дій для втілення Стратегічного плану;
 • визначає проблеми та можливості соціального та економічного розвитку Городищенської територіальної громади;
 • проводить економічні дослідження та фінансово-технічний аналіз;
 • проводить аналіз сильних та слабких сторін, можливостей та загроз у розвитку Городищенської територіальної громади;
 • визначає пріоритетні напрямки економічного і соціального розвитку;
 • може приймати участь у розробці інноваційних проектів та вносить до них пропозиції щодо питань, які стосуються соціально-економічного розвитку Городищенської сільської ради в межах Стратегічного плану;
 • організовує розповсюдження плану дій груп та проводить опитування серед громади Городищенської сільської ради з метою накопичення пропозицій щодо включення в Стратегічний план;
 • узагальнює і оцінює результати опитування з метою включення їх в стратегічний план дій групи;
 • організовує роботи по підготовці інформаційних документів з переліком і описом проектів щодо складання і виконання Стратегічного плану;
 • організовує роботу з засобами масової інформації;
 • розробляє концепцію стратегічного бачення та напрямів по досягненню довго- і короткострокових цілей;
 • організовує складання Декларації робочої групи з розробки Стратегічного плану;
 • формує склади робочих комісій за стратегічними напрямками розвитку Городищенської територіальної громади;
 • розробляє положення про робочі підгрупи, комісії, фокусні групи та організовує їх роботу;
 • затверджує ведучих фокусних груп;
 • затверджує теми соціально-психологічних досліджень;
 • залучає до роботи фахівців та спеціалістів з обговорюваних питань;
 • приймає участь у розробці та подає проект Стратегічного плану на затвердження сесії сільської ради.

III. Повноваження /правові гарантії діяльності/ робочої групи.
Організація роботи робочої групи покладається на голову робочої групи та його заступника. Голова скликає та веде засідання групи, дає доручення членам групи, представляє групу у відносинах з іншими органами, об’єднаннями громадян, підприємств, установ та організацій. Організовує роботу по реалізації висновків та рекомендацій робочої групи. У разі відсутності голови групи або неможливості ним виконувати своїх повноважень, головні його функції здійснює заступник голови, або один із його помічників. Засідання робочої групи є правовим, якщо в роботі бере участь не менш як половина від загального складу групи.
За результатами розгляду і вивчення питань робоча група готує висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації робочою групою приймаються за взаємною згодою членів групи /консенсусом/, які приймають участь у засіданні і підписуються головою робочої групи, а у разі його відсутності – заступником голови робочої групи, або одним із помічників голови робочої групи. Протокол засідань робочої групи підписується головою та секретарем групи.
Робоча група має право:

 • отримувати інформацію, необхідну для розробки Стратегічного плану, в організаціях, установах Городищенської сільської ради, незалежно від їх відомчого підпорядкування, форми власності та господарювання;
 • проводити опитування громадян чи проводити іншу діяльність до вивчення громадської думки щодо Стратегічного плану;
 • проводити роз’яснювальну роботу серед громади Городищенської сільської ради з питань розробки і втілення Стратегічного плану в Городищенській територіальній громаді та значення його необхідності;
 • вносити виконавчому комітету сільської ради пропозиції щодо розгляду питань, які необхідно вирішити з метою покращення соціально-економічної ситуації в Городищенській територіальній громаді в межах розробки і втілення Стратегічного плану;
 • приймати участь у підготовці і проведенні громадських слухань щодо проекту Стратегічного плану економічного і соціального розвитку Городищенської територіальної громади;
 • розробляє та узгоджує проекти договорів, пов’язаних з розробкою Стратегічного плану.

 
 ІV. Обов’язки /відповідальність/ робочої групи.
Члени робочої групи виконують доручення голови групи в межах завдань Стратегічного плану економічного розвитку Городищенської територіальної громади.
Члени робочої групи несуть особисту відповідальність за достовірне і своєчасне опрацювання отриманих інформаційних та розрахункових документів і матеріалів, що стосуються виконання завдань щодо Стратегічного плану.

Голова                                                                                         С.СОКОЛЮК

 

Додаток № 2

 

1. Соколюк Світлана Василівна Голова робочої групи, сільський голова
2. Міндюк Тетяна Іванівна Заступник голови робочої групи, начальник гуманітарного відділу
3. Шадловська Надія Юріївна Координатор робочої групи, головний спеціаліст з організаційно-кадрової роботи, діловод
4. Бакош Галина Сергіївна Секретар робочої групи, провідний спеціаліст гуманітарного відділу
5. Акімова Світлана Леонідівна В.о. старости Несвічівського старостинського округу
6. Турій Любов Антонівна Секретар ради
7. Шпиль Віталій Олександрович В.о.старости Угринівського старостинського округу
8 Онищук Яніна Миихайлівна В.о.старости Михлинського старостинського округу
9 Степанюк Сергій Володимирович В.о. старости Бережанківського старостинського округу
11 Мельник Юлія Леонідівна Начальник управління фінансів та бухгалтерського обліку
12 Раєвич Лариса Іванівна Головний спеціаліст-економіст
13. Кундля Інна Аркадіївна Депутат сільської ради
14. Сапрун Валерій Степанович Депутат сільської ради
13. Онищук Віталій Володимирович Депутат сільської ради
14. Походій Юрій Борисович Депутат сільської ради
15. Пашкалян Валентина Михайлівна Депутат сільської ради
16. Блаватна Валентина Олексіївна Член виконавчого комітету, директор Михлинського ЗЗСО
17 Кучера Володимир Костянтиновичч Директор СГПП «Несвіч»,член виконавчого комітету
18 Щерба Ірина Йосипівна Член виконавчого комітету,директор ДНЗ с.Угринів
19. Кривицька Лідія Мойсеївна Начальник земельного відділу
20. Никонюк Олександр Анатолійович Член виконавчого комітету,юрист СТ ТзОВ «Городище»
21 Голота Катерина Олегівна Заст..директора з виховної роботи Угринівського ЗЗСО

Голова                                                                                   С.СОКОЛЮК

 

 

 

 

Голова С.СОКОЛЮК
Gorodishe2
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія

Banerbpd 170x100
Facebook Pagelike Widget