Gerb Black And White
УКРАЇНА
Городищенська сільська рада
Луцького району
Волинської області
2 СЕСІЯ восьмого СКЛИКАННЯ
РІШЕННЯ
від 24/12/2020 року №2/27 с.Городище
Про бюджет Городищенської сільської територіальної громади на 2021 рік

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Городищенська сільська рада ВИРІШИЛА:

 1. Визначити на 2021 рік:

доходи бюджету територіальної громади у сумі 70 188 000 гривень, у тому числі доходи загального фонду бюджету територіальної громади 68 564 000 гривень, доходи спеціального фонду бюджету територіальної громади                1 624 000 гривень, згідно з додатком 1 до цього рішення;

видатки бюджету територіальної громади у сумі 70 188 000 гривень, у тому числі видатки загального фонду бюджету територіальної громади 66 814 000 гривень, видатки спеціального фонду бюджету територіальної громади         3 374 000 гривень, згідно з додатком 3 до цього рішення;

профіцит за загальним фондом бюджету територіальної громади у сумі                    1 750 000 гривень, згідно із додатком 2 до цього рішення;

дефіцит за спеціальним фондом бюджету територіальної громади у сумі 1 750 000 гривень, згідно із додатком  2 до цього рішення;

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету територіальної громадина 2021 рік у розмірі 10 000 гривень, що становить 0,01 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом;

резервний фонд бюджету територіальної громади у розмірі 100 000 гривень, що становить 0,15 відсотка видатків загального фонду сільського бюджету, визначених цим пунктом.

 1. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
 2. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.

Відповідно до пункту  48 частини  першої статті 2 Бюджетного кодексу України установити, що кошти цільових субвенцій з бюджету територіальної  громади, визначені у розписі бюджету територіальної громади  як видатки споживання,  можуть спрямовуватись з інших місцевих бюджетів – отримувачів субвенцій  на видатки розвитку відповідно  до цільового  призначення  субвенцій, визначеного у додатку 4 до цього рішення.

Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право голові Городищенської  сільської ради, за погодженням з постійною комісією сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування, соціально-економічного розвитку та залучення інвестицій, розподіляти та перерозподіляти додаткові дотації з державного бюджету, субвенції у галузі освіти та охорони здоров’я, перерозподіляти видатки за рахунок залишків коштів субвенцій з державного бюджету та субвенції, які надані бюджету територіальної громади з інших місцевих бюджетів.

 1. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об’єктами  згідно з додатком 5 до цього рішення.
 2. Затвердити розподіл витрат бюджету територіальної громади на реалізацію місцевих програм у сумі 3 676 705 гривень згідно з додатком 6 до цього рішення.
 3. Установити, що у загальному фонді бюджету територіальної громади на 2021 рік:

1) до доходів загального фонду бюджетів територіальної громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 Бюджетного кодексу України), та трансферти, визначені статтею 97, 101, 1032, 1036 Бюджетного кодексу України.

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021рік:

1) у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України а також такі надходження відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік»;

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та залишки коштів спеціального фонду;

 1. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету територіальної громади на 2021 рік:

1) у частині доходів є надходження та трансферти, визначені статею 691 Бюджетного кодексу України;

2) у частині фінансування є надходження , визначені пунктом 10 частини першої статті 71 Бюджетного кодексу України, та залишки коштів спеціального фонду;

3) У частині кредитування є надходження, визначені пунктом 8 частини першої статті 71 бюджетного кодексу України.

 1. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду бюджету територіальної громади

згідно  з пунктом 1 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених  частиною 2 статті 71 Бюджетного кодексу України;

згідно  з пунктом 2 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на охорону та раціональне використання природних ресурсів;

згідно з пунктами 4 та 41 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію природоохоронних заходів та надання субвенції з бюджету територіальної громади;

згідно з пунктом 6 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених частиною 4 статті 13 Бюджетного кодексу України;

згідно з пунктом 8 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на видатки цільового фонду, створеного сільською радою;

згідно з пунктом 9 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на заходи, визначені надавачами відповідних субвенцій;

згідно з пунктом 10 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та відповідні залишки коштів спеціального фонду, спрямовуються на надання кредитів з бюджету територіальної громади індивідуальним сільським забудовникам.

 1. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу України захищеними видатками бюджету територіальної громади видатки загального фонду на:

– оплату праці працівників бюджетних установ;

– нарахування на заробітну плату;

– придбання медикаментів і перев’язувальних матеріалів;

– забезпечення продуктами харчування;

– оплата комунальних послуг і енергоносіїв;

– соціальне забезпечення;

–  поточні трансферти місцевим бюджетам;

– оплата енергосервісу.

 1. Дозволити начальнику фінансового відділу Городищенської сільської ради у 2021 році здійснювати розміщення в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів місцевих бюджетів на депозитах з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду з зарахуванням відсотків за їх користування до загального фонду бюджету територіальної громади у порядку, визначеному постановою Кабінету Міністрів України від 12.01.2011 №6.
 2. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України,  позики на покриття тимчасових касових розривів бюджету територіальної громади пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в меж територіальної громади та поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.
 3. Головним розпорядникам коштів бюджету територіальної громади забезпечити:

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня набрання чинності цього рішення;

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах встановлених бюджетних повноважень та проведення оцінки ефективності бюджетних програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у бюджетному процесі;

3) здійснення контролю за своєчасним поверненням у повному обсязі до   бюджету  територіальної громади коштів, наданих за операціями з кредитування бюджету;

4) доступність інформації про бюджет  територіальної громади відповідно до законодавства, а саме: здійснення публічного представлення та публікації інформації про бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня затвердження таких документів;

5) взяття бюджетних зобов’язань та здійснення витрат бюджету з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства;

6) проведення у повному обсязі розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним видом енергоносіїв у межах встановлених відповідним головним розпорядником бюджетних коштів обґрунтованих лімітів споживання.

 1. Відповідно до статті 23 Бюджетного кодексу України надати право сільському голові за погодженням з постійною комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій  та використання майна спільної власності територіальної громади сільської ради  перерозподіляти видатки загального та спеціального фонду, визначені  головним розпорядникам коштів бюджету  територіальної громади цим рішенням, без зміни загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів  бюджету  територіальної громади, в тому числі у частині перерозподілу:

1) видатків між бюджетними програмами, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету  територіальної громади;

2) видатків у межах однієї бюджетної програми, в тому числі між витратами загального фонду та бюджету розвитку спеціального фонду бюджету територіальної громади, та за економічною класифікацією видатків, з урахуванням обмежень, визначених частиною 11 статті 23 Бюджетного кодексу України;

3) коштів на реалізацію місцевих програм, що фінансуються з бюджету  територіальної громади;

4) об’єктів, видатки на які проводяться за рахунок коштів бюджету розвитку спеціального фонду бюджету  територіальної громади.

 1. Установити, що у разі зміни назв структурних підрозділів Городищенської сільської ради, повноваження головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади, визначених цим рішенням, передаються структурним підрозділам Городищенської сільської ради, які є їх правонаступниками.

Фінансовому відділу Городищенської сільської ради, управлінню Державної казначейської служби України у м.Луцьку Волинської області, структурним підрозділам  Городищенської сільської  ради після зміни назв стуктурних підрозділів забезпечити зміни назв головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади у документах, що використуваються у бюджетному процесі.

Установити, що передача бюджетних призначень від головних розпорядників коштів бюджету територіальної громади новоствореним  структурним підрозділам Городищенської сільської  ради у 2021 році здійснюється  відповідно до вимог частини 6 статті 23 Бюджетного кодексу України.

 1. Фінансовому відділу Городищенської сільської ради у разі внесення змін до чинних нормативно-правових документів Міністерства фінансів України щодо класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів забезпечити врахування відповідних змін при складанні і виконанні розпису бюджету сільської територіальної громадина 2021 рік та врахувати зміни у класифікації доходів, видатків і кредитування місцевих бюджетів при поданні пропозицій щодо внесення змін до цього рішення.
 2. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року.
 3. Додатки 1 – 6 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
 4. Фінансовому відділу Городищенської сільської ради забезпечити оприлюднення цього рішення в десятиденний строк з дня його прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України.
 5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію постійну комісію з питань бюджету, фінансів, інвестицій та використання майна спільної власності територіальної громади сільської ради.

 

 

Голова Світлана СОКОЛЮК

Додатки :

Додаток 1
Додаток 2
Додаток 3
Додаток 4
Додаток 5
Додаток 6
Пояснювальна записка
Gorodishe2
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія

Facebook Pagelike Widget