Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань з обговорення проєкту рішення сесії Городищенської сільської ради «Про ліквідацію Жабченської гімназії Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області»

20.04.2021

Про припинення діяльності шляхом ліквідації Жабченської гімназії Городищенської сільської ради

  1. Найменування організатора громадського обговорення – Городищенська сільської ради.
  2. Мета і шляхи досягнення: врахування думки жителів села Жабче щодо ліквідації Жабченської гімназії Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області з метою приведення освітньої мережі Городищенської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, раціонального використання фінансових та інших ресурсів.
  3. Обґрунтування необхідності прийняття рішення: підставою для прийняття проекту рішення Городищенської сільської ради «Про ліквідацію Жабченської гімназії Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області» є статті 13, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України, рішення сесії Городищенської сільської ради від 08.12.2020 р. №1/25 «Про початок реорганізації Губинської Першої, Жабченської, Колодеженської, Шклинської сільських рад, Сенкевичівської селищної ради Горохівського району,Чаруківської сільської ради Луцького району» шляхом приєднання до Городищенської сільської ради, згідно Статуту Жабченської гімназії Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області у новій редакції, затвердженого рішенням сесії Городищенської сільської ради від 03.02.2021 р. №3/6 «Про безоплатне  прийняття із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Луцького району у комунальну власність Городищенської сільської ради заклад освіти – загальноосвітню школу І-ІІ ступенів с. Жабче Горохівського району Волинської області та вступ до складу засновників».

У Жабченській гімназії спостерігається динаміка на зменшення кількості учнів: 01.09.2020 року до школи пішли 18 здобувачів освіти, на 01.09.2021 року прогнозовано – 16 учнів, щороку зменшується кількість першокласників, учням організовано педагогічний патронаж у приміщенні школи.

 Згідно з прогнозом у 2021 – 2022 навчальному році до першого класу підуть 3 учнів, що не дасть змогу сформувати клас через недостатню кількість учнів (буде менше ніж 5 осіб). Задекларований принцип Нової української школи – забезпечення всім здобувачам освіти рівного доступу до якісної освіти незалежно від їхнього місця проживання з визначенням необхідності підвищення ефективності мережі закладів загальної середньої освіти, не буде забезпечено.

З 01.09.2021 року, після проведення оптимізації, 19 учнів Жабченської гімназії будуть забезпечені підвезенням до Колодеженського ліцею, де здобуватимуть освіту у повних класах. У цих учнів з’явиться більше можливостей для реалізації здібностей, участі в різноманітних заходах та інше.

Штатним розписом Жабченської гімназії передбачено 13 штатних одиниці, із них 7 – це педагогічні ставки (включно із посадою директора). Згідно з Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 06.12.2010 № 1205 (зі змінами) у штатному розписі не передбачаються такі посади: заступника директора, педагога-організатора, секретаря, практичного психолога, бібліотекаря, лаборанта, що впливає на створення належних умов для забезпечення якості освіти. В закладі відсутні спеціалісти з фізики, іноземної мови, зарубіжної літератури, географії  та хімії. Частину цих предметів викладають нефахівці.. По Жабченській гімназії усі  вчителів донавантажені не за фахом. Всі ці фактори суттєво впливають на якість освіти.

Здобувачі освіти Жабченської гімназії не охоплені позашкільною роботою: гурткова робота в закладі не ведеться, а також у навчальному плані не передбачені додаткові години варіативної складової навчального плану через застосування індивідуальних планів для кожного учня ( а це лише 5-8 годин), які знаходяться на педагогічному патронажі, або навчаються як група учнів.

Із загальної площі школи на 1 учня припадає 52 кв. м, що свідчить про неефективність використання шкільних приміщень, для порівняння, цей показник по іншим школам Городищенської громади:

Середня кількість учнів в одному класі – 3, що призводить до значних фінансових витрат на навчання одного учня. Оптимальною кількістю для організації освітнього процесу є не менше ніж 14 осіб.

Класи Жабченської гімназії мають низьку наповнюваність, а місцями взагалі відсутня, а організація індивідуального навчання не дає змоги розвивати у дітей такі важливі компетенції для сучасного глобалізованого суспільства, як то: ефективна комунікативна здатність, уміння працювати в команді, проактивність в умовах конкуренції, готовність до постійного навчання, що диктується динамічними змінами на ринку праці.

Неекономна архітектура шкільної будівлі, технічне зношення інфраструктури і непропорційна завантаженість навчальних приміщень зумовлюють додаткові витрати на утримання закладу та розв’язання керівником закладу більшою мірою інфраструктурних питань, аніж управління освітнім процесом.

3.1. Фінансово-економічне обґрунтування

Штатним розписом для забезпечення функціонування закладу передбачено

  • 6,36 штатних одиниці педагогічного персоналу із фондом заробітної плати на рік 721 548 грн.,
  • 6,75 штатних одиниці іншого персоналу із фондом заробітної плати на рік 161 216 грн.

Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до рішення сесії від 03.02.2021 №3/15 «Про фінансування Загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Жабче Горохівського Району Волинської області». Відповідно до цього рішення дозволено утримання закладу загальної середньої освіти «Загальноосвітньої школи І-ІІ ступеня с. Жабче Горохівського району Волинської області» у 2021 році з бюджету Городищенської сільської територіальної громади.

Місцевим сільським бюджетом на І півріччя 2021 року передбачено понад 800 тис. грн на утримання даного закладу освіти, що включає заробітну плату педагогічним та         іншим працівникам – 738 132  грн, витрати на комунальні послуги, харчування, медикаменти, придбання інших матеріалів – 112 568 грн.

Вартість утримання одного здобувача освіти у закладі за рахунок загального фонду бюджету (поточні видатки крім капітальних) складає 47 тис. грн. Показник включає витрати на електроенергію, комунальні послуги, опалення, харчування учнів, оплату праці педагогічних та непедагогічних працівників.

При ліквідації діяльності Жабченської гімназії із 01 вересня 2021 року зникне необхідність у виділені коштів  800 000 грн з місцевого сільського бюджету, які можна спрямувати на покращення матеріально-технічної бази кабінетів, класів НУШ, харчоблоків тощо.

Економія на 2021-2022 рік по статтям видатків становитиме понад 1 600 000 грн.

3.2. Правові аспекти

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про  реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну) типу закладу загальної середньої освіти  приймає його засновник.

3.3. Прогноз результатів

Реалізація даного рішення підвищить якісний показник освіти, рівень підготовки здобувачів освіти, педагогічного колективу, вміння учнів набувати навичок спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські риси, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності у конкурентному учнівському середовищі, формування у здобувачів освіти стійкої мотивації до кращих результатів у навчанні. Учні будуть забезпечені за всіма вимогами облаштування Нової Української Школи, де кожен педагог – професіонал своєї справи, де учні здобувають в повному обсязі знання за новими стандартами освіти і будуть впевнено, комфортно почуватися в колективі однолітків. Знизиться вартість утримання одного учня, будуть вивільнені кошти для покращення фінансування освітньої галузі громади, дасть економію коштів.

  1. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо ліквідації Жабченської гімназії Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області

 – робоча група з питань освіти, культури, молоді та спорту; постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту;  Городищенська сільська рада..

  1. Строк, місце, час проведення громадських слухань:

Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2021 р. № 83 та від 17.02.2021 року №104):

громадські слухання відбудуться:

05 травня 2021 року

14:00 годині в приміщенні  Жабченської гімназії за адресою: село Жабче, вул. Шкільна 1.

  1. 6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – Городищенська сільська рада, вул. Шкільна, 35, с. Городище, 45656

gorodyshe@gmail.com

Термін подачі: 20.04.2021 по 20.05.2021

На громадські слухання запрошуються депутати сільської ради, члени виконавчого комітету Городищенської сільської ради, керівники та працівники закладу освіти, підприємств, організацій, установ, жителі села Жабче Городищенської сільської територіальної громади.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 17.00 години 20.05.2021 року. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

  1. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: начальник гуманітарного відділу Міндюк Тетяна Іванівна
  2. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадських слухань – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради

Читайте головні новини Городищенської громади також на нашій сторінці у Facebook Городищенська громада

Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія