Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань з обговорення проєкту рішення сесії Городищенської сільської ради «Про ліквідацію Михлинського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради»

20.04.2021

Про припинення діяльності шляхом ліквідації Михлинського ЗЗСО І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради

  1. Найменування організатора громадського обговорення – Городищенська сільської ради.
  2. Мета і шляхи досягнення: врахування думки жителів села Михлин щодо ліквідації Михлинського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради з метою приведення освітньої мережі Городищенської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, раціонального використання фінансових та інших ресурсів.
  3. Обґрунтування необхідності прийняття рішення: підставою для прийняття проекту рішення Городищенської сільської ради «Про ліквідацію Михлинського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради» є статті 13, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України.

У Михлинському ЗЗСО спостерігається динаміка на зменшення кількості учнів: 01.09.2020 року до школи пішли 6 здобувачів освіти, на 01.09.2021 року прогнозовано – 3 учня, а до 2027 року здобувачів освіти  не буде. На сьогодні функціонує лише 5 класів з загальною кількістю 42  учні із середньою наповнюваністю 5  дітей в класі, а 8  учням організовано педагогічний патронаж.

 Згідно з прогнозом у 2021 – 2022 навчальному році до першого класу підуть 3 учнів, що не дасть змоги сформувати клас, та в наступні роки перший клас не буде сформовано через недостатню кількість учнів (буде менше ніж 5 осіб). Задекларований принцип Нової української школи – забезпечення всім здобувачам освіти рівного доступу до якісної освіти незалежно від їхнього місця проживання з визначенням необхідності підвищення ефективності мережі закладів загальної середньої освіти, не буде забезпечено.

З 01.09.2021 року, після проведення оптимізації, 41 учень Михлинського ЗЗСО будуть забезпечені підвезенням до Угринівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів Городищенської сільської ради, де школярі здобуватимуть освіту у повних класах. У цих учнів з’явиться більше можливостей для реалізації здібностей, участі в різноманітних заходах та інше.

Штатним розписом Михлинського ЗЗСО передбачено 18,98 штатних одиниці, із них 13,7 – це педагогічні ставки (включно із посадою директора). Згідно з Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 06.12.2010 № 1205 (зі змінами) у штатному розписі не передбачаються такі посади: заступника директора, педагога-організатора, секретаря, практичного психолога, бібліотекаря, лаборанта, що впливає на створення належних умов для забезпечення якості освіти. В закладі відсутні спеціалісти з німецької мови, фізики, біології, інформатики та хімії. Частину цих предметів викладають сумісники, а частину – нефахівці. По Михлинському ЗЗСО із дванадцяти  вчителів донавантажені не за фахом – шість. Всі ці фактори суттєво впливають на якість освіти.

Здобувачі освіти Михлинського ЗЗСО не охоплені позашкільною роботою: гурткова робота в закладі не ведеться, а також у навчальному плані не передбачені додаткові години варіативної складової навчального плану через застосування індивідуальних планів для кожного учня ( а це лише 5-8 годин), які знаходяться на педагогічному патронажі, або навчаються як група учнів.

Із загальної площі школи на 1 учня припадає 10,64 кв. м, що свідчить про неефективність використання шкільних приміщень. Михлинський ЗЗСО перебуває в пристосованому адміністративному приміщенні, яке не відповідає нормам Санітарного регламенту, з необлаштованими внутрішніми санітарними кімнатами. Харчоблок закладу освіти не відповідає системі безпечного харчування здобувачів освіти ХАССП.

Середня кількість учнів в одному класі – 5, що призводить до значних фінансових витрат на навчання одного учня. Оптимальною кількістю для організації освітнього процесу є не менше ніж 14 осіб.

Класи Михлинського ЗЗСО мають низьку наповнюваність, а організація індивідуального навчання не дає змоги розвивати у дітей такі важливі компетенції для сучасного глобалізованого суспільства, як то: ефективна комунікативна здатність, уміння працювати в команді, проактивність в умовах конкуренції, готовність до постійного навчання, що диктується динамічними змінами на ринку праці.

3.1. Фінансово-економічне обґрунтування

Штатним розписом для забезпечення функціонування закладу передбачено

  • 12,7 штатних одиниці педагогічного персоналу із фондом заробітної плати на рік 1 168 344 грн.,
  • 6 штатних одиниці іншого персоналу із фондом заробітної плати на рік 216 340 грн.

Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1088 від 27.12.2017 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». Відповідно до вищезазначеної формули розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту учнів закладів загальної освіти станом на 01 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду. Розрахункова наповнюваність класу для сільської місцевості становить 14 учнів. Так як село Михлин знаходиться у складі сільської територіальної громади, де кількість сільського населення становить 100%, фінансування закладу освіти здійснюється як для закладу освіти села. Тобто наповнюваність у класах має бути не меншою ніж 14 учнів, а у цьому закладі найбільше 8 учнів у класі.

Отже, Михлинський ЗЗСО дофінансовується за рахунок коштів інших закладів освіти Городищенської сільської ради та за рахунок бюджету сільської територіальної громади.

Кошторисом на утримання закладу на 2021 рік передбачено всього 0 513  598 грн.

 Потреба на 2021 рік для забезпечення закладу Михлинський ЗЗСО складає 2 513 598 грн. з урахуванням освітньої субвенції на 2021 рік 1 915 702 грн.:

заробітна плата педагогічним працівникам                1 570 248  грн.

нарахування                                                                  345 454 грн.

заробітна плата не педагогічним працівникам            383 808 грн.

нарахування                                                                  84 437 грн.

придбання предметів та матеріалів                              31 268 грн.

придбання медикаментів                                               3 865 грн.

продукти харчування                                                     46 868 грн.

тверде паливо                                                              29 223 грн.

електроенергія                                                                18 607 грн.

Для забезпечення повноцінного функціонування Михлинського ЗЗСО до кінця поточного року необхідно виділити понад 1 256 799  грн.

Вартість утримання одного здобувача освіти у закладі за рахунок загального фонду бюджету (поточні видатки крім капітальних) складає 43 205 грн. при виділенні додаткових асигнувань в повному обсязі витрати становитимуть 47 439 грн. Показник включає витрати на електроенергію, комунальні послуги, опалення, харчування учнів, оплату праці педагогічних та непедагогічних працівників.

При ліквідації діяльності Михлинського ЗЗСО із 01 вересня 2021 року зникне необхідність у виділені коштів понад  1 000 000  грн.

Економія на 2022-2023 роки по статтям видатків становитиме приблизно 2 000 000 грн.

3.2. Правові аспекти

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про  реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну) типу закладу загальної середньої освіти  приймає його засновник.

3.3. Прогноз результатів

Реалізація даного рішення підвищить якісний показник освіти, рівень підготовки здобувачів освіти, педагогічного колективу, вміння учнів набувати навичок спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські риси, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності у конкурентному учнівському середовищі, формування у здобувачів освіти стійкої мотивації до кращих результатів у навчанні. Учні початкової ланки будуть забезпечені за всіма вимогами облаштування Нової Української Школи, де кожен педагог – професіонал своєї справи, де учні здобувають в повному обсязі знання за новими стандартами освіти і будуть впевнено, комфортно почуватися в колективі однолітків. Знизиться вартість утримання одного учня, будуть вивільнені кошти для покращення фінансування освітньої галузі громади, дасть економію коштів.

  1. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо ліквідації Михлинського ЗЗСО Городищенської сільської ради

– робоча група з питань освіти, культури, молоді та спорту; постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту;  Городищенська сільська рада..

  1. Строк, місце, час проведення громадських слухань:

Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2021 р. № 83 та від 17.02.2021 року №104):

громадські слухання відбудуться:

07.05.2021 року

о 14.00 годині в приміщенні  Михлинського ЗЗСО за адресою: село Михлин, вул. Пасічна, 3.

  1. 6. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – Городищенська сільська рада, вул. Шкільна, 35, с. Городище, 45656

gorodyshe@gmail.com

Термін подачі: 20.04.2021 по 20.05.2021

На громадські слухання запрошуються депутати сільської ради, члени виконавчого комітету Городищенської сільської ради, керівники та працівники закладу освіти, підприємств, організацій, установ, жителі села Михлин Городищенської сільської територіальної громади.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 17.00 години 20.05. 2021 року. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

  1. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення:

начальник гуманітарного відділу Міндюк Тетяна Іванівна .

  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадських слухань – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради в рубриці «Громадські слухання».

Читайте головні новини Городищенської громади також на нашій сторінці у Facebook Городищенська громада

Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія