Інформаційне повідомлення про проведення громадських слухань з обговорення проєкту рішення сесії Городищенської сільської ради «Про ліквідацію Бережанківського закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради»

20.04.2021

Про припинення діяльності шляхом ліквідації Бережанківського ЗЗСО І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради

  1. Найменування організатора громадського обговорення – Городищенська сільської ради.
  2. Мета і шляхи досягнення: врахування думки жителів села Бережанка щодо ліквідації Бережанківского закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради з метою приведення освітньої мережі Городищенської сільської ради у відповідність до вимог чинного законодавства, підвищення якості освіти, економічної ефективності функціонування закладів освіти, раціонального використання фінансових та інших ресурсів.
  3. Обґрунтування необхідності прийняття рішення: підставою для прийняття проекту рішення Городищенської сільської ради «Про ліквідацію Бережанківского закладу загальної середньої освіти І-ІІ ступенів Городищенської сільської ради» є статті 13, 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 25, 66 Закону України «Про освіту», статті 32, 37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», статті 104, 105, 110, 111 Цивільного кодексу України.

У Бережанківському ЗЗСО спостерігається динаміка на зменшення кількості учнів: 01.09.2020 року до школи пішли 3 здобувачів освіти, на 01.09.2021 року прогнозовано – 5 учня, проте починаючи з 2022 року значно зменшується кількість першокласників у зв’язку з складною демографічною ситуацією. На сьогодні функціонує лише 4 класи з загальною кількістю 39  учень, у яких більше 5  дітей в класі, всі інші, а це 14  здобувач освіти, які навчаються як група учнів, яким організовано педагогічний патронаж у приміщені закладу освіти.

 Згідно з прогнозом у 2021 – 2022 навчальному році до першого класу підуть 5 учнів, що дасть змогу сформувати клас, та в наступні роки перший клас не буде сформовано через недостатню кількість учнів (буде менше ніж 5 осіб). Поступове зменшення учнів, що йтимуть до першого класу призведе до того, що з 2022 року перших класів у кількості 5 та більше учнів не буде. Задекларований принцип Нової української школи – забезпечення всім здобувачам освіти рівного доступу до якісної освіти незалежно від їхнього місця проживання з визначенням необхідності підвищення ефективності мережі закладів загальної середньої освіти, не буде забезпечено.

З 01.09.2021 року, після проведення оптимізації, 42 учня Бережанківського ЗЗСО будуть забезпечені підвезенням до Шклинського ліцею, де школярі здобуватимуть освіту у повних класах. У цих учнів з’явиться більше можливостей для реалізації здібностей, участі в різноманітних заходах та інше.

Штатним розписом Бережанківського ЗЗСО передбачено 16 штатних одиниці, із них 11 – це педагогічні ставки (включно із посадою директора). Згідно з Типовими штатними нормативами закладів загальної середньої освіти, затвердженими наказом МОН України від 06.12.2010 № 1205 (зі змінами) у штатному розписі не передбачаються такі посади: заступника директора, педагога-організатора, секретаря, практичного психолога, бібліотекаря, лаборанта, що впливає на створення належних умов для забезпечення якості освіти. В закладі відсутні спеціалісти з фізики, географії, хімії, музичного та  образотворчого мистецтва. Частину цих предметів викладають нефахівці. По Бережанківському ЗЗСО із одинадцяти  вчителів донавантажені не за фахом – чотири. Всі ці фактори суттєво впливають на якість освіти.

Здобувачі освіти Бережанківського ЗЗСО не охоплені позашкільною роботою: гурткова робота в закладі не ведеться, а також у навчальному плані не передбачені додаткові години варіативної складової навчального плану через застосування індивідуальних планів для кожного учня ( а це лише 5-8 годин), які знаходяться на педагогічному патронажі, або навчаються як група учнів.

Із загальної площі школи на 1 учня припадає 14,75 кв. м, що свідчить про неефективність використання шкільних приміщень.

Середня кількість учнів в одному класі – 4, що призводить до значних фінансових витрат на навчання одного учня. Оптимальною кількістю для організації освітнього процесу є не менше ніж 14 осіб.

Класи Бережанківського ЗЗСО мають низьку наповнюваність, а організація індивідуального навчання не дає змоги розвивати у дітей такі важливі компетенції для сучасного глобалізованого суспільства, як то: ефективна комунікативна здатність, уміння працювати в команді, проактивність в умовах конкуренції, готовність до постійного навчання, що диктується динамічними змінами на ринку праці.

Неекономна архітектура шкільної будівлі, технічне зношення інфраструктури і непропорційна завантаженість навчальних приміщень зумовлюють додаткові витрати на утримання закладу та розв’язання керівником закладу більшою мірою інфраструктурних питань, аніж управління освітнім процесом. Харчоблок закладу освіти розташований у віддаленому пристосованому приміщенні, яке не відповідає системі безпечного харчування ХАССП.

3.1. Фінансово-економічне обґрунтування

Штатним розписом для забезпечення функціонування закладу передбачено

  • 11 штатних одиниці педагогічного персоналу із фондом заробітної плати на рік 1 050 913 грн.,
  • 5 штатних одиниці іншого персоналу із фондом заробітної плати на рік 172 021 грн.

Фінансування закладу освіти здійснюється відповідно до формули розподілу освітньої субвенції, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України №1088 від 27.12.2017 «Про затвердження формули розподілу освітньої субвенції між місцевими бюджетами». Відповідно до вищезазначеної формули розподіл обсягу освітньої субвенції між місцевими бюджетами здійснюється на підставі розрахункового показника фінансового нормативу бюджетної забезпеченості та контингенту учнів закладів загальної освіти станом на 01 вересня року, що передує плановому бюджетному періоду. Розрахункова наповнюваність класу для сільської місцевості становить 14 учнів. Так як село Бережанка знаходиться у складі сільської територіальної громади, де кількість сільського населення становить 100%, фінансування закладу освіти здійснюється як для закладу освіти села. Тобто наповнюваність у класах має бути не меншою ніж 14 учнів. Загальна кількість учнів становить 40 осіб, а найбільше учнів у класі – 8.

Отже, Бережанківський ЗЗСО дофінансовується за рахунок коштів інших закладів освіти Городищенської сільської ради та за рахунок бюджету сільської територіальної громади.

Потреба на 2021 рік для забезпечення закладу освіти складає 2 290 158 грн. з урахуванням освітньої субвенції на 2021 рік 1 729 525 грн.:

заробітна плата педагогічним працівникам                1 417 644  грн.

нарахування                                                                  311 881 грн.

заробітна плата не педагогічним працівникам            346 416 грн.

нарахування                                                                  76 211 грн.

придбання предметів та матеріалів                              38 629 грн.

придбання медикаментів                                               3 685 грн.

продукти харчування                                                     38 874 грн.

тверде паливо                                                              31 858 грн.

електроенергія                                                                24 960 грн.

Для забезпечення повноцінного функціонування Бережанківського ЗЗСО до кінця поточного року необхідно виділити орієнтовно 1 150 000  грн.

Вартість утримання одного здобувача освіти у закладі за рахунок загального фонду бюджету (поточні видатки крім капітальних) складає 42 433 грн. при виділенні додаткових асигнувань в повному обсязі витрати становитимуть 46 849 грн. Показник включає витрати на електроенергію, комунальні послуги, опалення, харчування учнів, оплату праці педагогічних та непедагогічних працівників.

При ліквідації діяльності Бережанківського ЗЗСО із 01 вересня 2021 року зникне необхідність у виділені понад 1 000 000 грн.

Економія на 2022-2023 роки по статтям видатків становитиме приблизно 2 000 000 грн.

3.2. Правові аспекти

Відповідно до статті 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту» рішення про  реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну) типу закладу загальної середньої освіти  приймає його засновник.

3.3. Прогноз результатів

Реалізація даного рішення підвищить якісний показник освіти, рівень підготовки здобувачів освіти, педагогічного колективу, вміння учнів набувати навичок спілкування в колективі однолітків, вчитися здобувати лідерські риси, мати можливість повноцінного розвитку своїх здібностей та творчої майстерності у конкурентному учнівському середовищі, формування у здобувачів освіти стійкої мотивації до кращих результатів у навчанні. Учні початкової ланки будуть забезпечені за всіма вимогами облаштування Нової Української Школи, де кожен педагог – професіонал своєї справи, де учні здобувають в повному обсязі знання за новими стандартами освіти і будуть впевнено, комфортно почуватися в колективі однолітків. Знизиться вартість утримання одного учня, будуть вивільнені кошти для покращення фінансування освітньої галузі громади, дасть економію коштів.

  1. Суб’єкти, що внесли пропозицію щодо ліквідації Бережанківського ЗЗСО Городищенської сільської ради Луцького району Волинської області

 – робоча група з питань освіти, культури, молоді та спорту; постійна комісія з питань соціального захисту населення, освіти, культури, молоді та спорту;  Городищенська сільська рада..

  1. Строк, місце, час проведення громадських слухань:

Відповідно до статті 30 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення», статті 29 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб», Постанови Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2020 р. № 1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» (із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 5 лютого 2021 р. № 83 та від 17.02.2021 року №104):

громадські слухання відбудуться:  11.05.2021 року о 14:00 годині в приміщенні  Бережанківського ЗЗСО за адресою: село Бережанка, вул. Центральна, 27.

  1. Поштова адреса та адреса електронної пошти, строк і форми для подання пропозицій (зауважень) – Городищенська сільська рада, вул. Шкільна, 35, с. Городище, 45656

gorodyshe@gmail.com

Термін подачі: 20.04.2021 по 20.05.2021

На громадські слухання запрошуються депутати сільської ради, члени виконавчого комітету Городищенської сільської ради, керівники та працівники закладу освіти, підприємств, організацій, установ, жителі села Бережанка Городищенської сільської територіальної громади.

Пропозиції (зауваження) учасників громадського обговорення подаються у письмовій чи усній формі, надсилаються електронною поштою із зазначенням прізвища, імені, по батькові та адреси особи, яка їх подає до 17.00 години 20.05.2021 року. Анонімні пропозиції (зауваження) не реєструються і не розглядаються.

  1. Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення: начальник гуманітарного відділу Міндюк Тетяна Іванівна .
  1. Строк і спосіб оприлюднення результатів громадських слухань – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на офіційному вебсайті Городищенської сільської ради в рубриці «Громадські слухання».

Читайте головні новини Городищенської громади також на нашій сторінці у Facebook Городищенська громада

Gorodishe2
дія центрів 1 1
Covid19b

АРХІВ НОВИН

Історія